Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
was. Maar den Heere te bidden of te danken
daaraan dacht hij niet.
* * *
Toen Feedekik g^enoeg gegeten had, dacht
hij: „Nu wil ik ook eens zien wat er in dat
dikke boek staat." Hij sloeg het op, en het
eerste, wat hij las, was Spreuken XX vs. 1 :
De sterke drank is woelachtig; al wie daarin
dwaalt, zal niet wijs 2ijn.
Fredeeik werd rood, toen hij dat las. „Ach
ja," dacht hij, „dat is een waar woord. Door
den sterken drank ben ik zoo ongelukkig ge-
worden."
Hij las verder en kwam aan het 9de vers.
Daar las hij: „^Vie kan zeggen: Ik heh mijn
hart gezuiverd; ik ben rein van mijne zonden"
„Dat is ook een waar woord," zeide hij
beschaamd, „want ik heb vele zonden gedaan."
Toen sloeg hij eenige bladen verder op, en
hij las van den Heere J e z u s C h r i s t u s, die
gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar-
van had hij vroeger wel gehoord, maar hij
begreep er nu niet veel van , want hij had in
vele jaren den Bijbel niet gelezen.
Terwijl Frederik daar zat te lezen, kwara
er een man den weg op. Hij liep naar Frk-
derik, en zeide: „Hebt ge ook een witten
zak op den weg gevonden ?"