Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
bestrafte hem daarvoor, maar dat hielp niet.
Toen jaagde zijn baas hem weg.
Febdbrik had geene ouders meer. Hij kende
ook niemand in de gansche stad. Daarom ging
hij de poort uit, om naar het naastbijgelegen
dorp te gaan; want hij dacht: „Misschien zal
ik daar werk vinden."
Zoo ging Fredbrik dan de poort uit. Hij
had honger; want hij had dien dag nog niets
gegeten, en hij had geen geld om brood te
koopen. „Och," dacht hij, „had ik nu al dat
geld nog, dat ik aan jenever heb uitge-
geven, dan zou ik nu een zak vol brood heb-
ben."
Toen hij een uur geloopen had, werd hij
moede. Hij ging op het gras zitten en bedekte
zijn gelaat met zijne handen. „Wat ben ik
ongelukkig!" riep hij uit.
Toen hij zoo eene poos gezeten had, keek
hij eens op om te zien, waar hij was. Daar
zag hij in de verte op den weg iets wits lig-
gen. Hij ging er heen, en toen hij er bij
kwam zag hij, dat het een witte zak was.
Hij nam den zak op en maakte hem open.
En zie, daar was in den zak een heel rog-
gebrood en een Bijbel.
Fredeeik sprong op van blijdschap. Hij
ging weêr in het gras zitten, nam zijn mes
uit den zak, sneed een paar dikke sneden
van het brood af, en at die op alsof het koek
i. 4