Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
^e ftiiibei-cn ftanbcn langen tijb in lieiv
tuanbering oygctagcn.
,.Sict gij/" 5cibc babcr/ „bc luoiftcn syn
ooft ^cljilbcnjcn. ïDij tjangcn ^cöiïbcrijcn cn
pccntcn in onse ïianicré. %aa Ijangt (!5ab
bc ^cöaanc gaubcn/ jjitcpcrcn cn lilautac
iDaïftcn aan ben tjcmci- ^ïs Unj bat ban
5icn / ban mogen luij lucï uitroepen:
Loof, loof, mijn ziel, den Heer!
Geef aan zijn grootheid eer!
Zi.jn kleed is majesteit
En eeuivge lieerlijkheid.
Het blinkend licht verstrekt
Hem tol een kleed; Hij rekt
iJer hemelen satijn
Uiteen als een gordijn.
XXI.
ük doornheg.
woonde huiten het dorp. Zij ging alle
ochtenden naar school. Ban moest zij altijd
over een pad gaan, waarlangs eene doornheg
stond.
Op zekeren dag ging Lina weêr over dal pad.
Zij struikelde en viel met hare hand in de
doornen. Bat deed haar veel pijn, en hare
hand bloedde.
„Ach!"' seide zij weenend, „dat is toch een