Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Docrcnïjui^ om tc fdjuilcn. jtj in ijct
öacrcnljuié taaccn/ gingen bc ftinbcrcn boo?
bc ramen ftaan/ om naar ben regen te fitj-
fien; taant tjet regcnbc bat Ijct goot.
„ïDie regen/" jeibc liabcr/ „ftomt ooft ban
bc taoiftcn."
„<i;i/" jeibc Behnhaed/ „bat i^ tocö jannner/
taant nu ftunnen taij nict taanbclen/ en aïïc^
tao2bt nat."
maar/'" jcibc üabcr/ „Ijct i^ toctj öeeï
noobig. ï'c ïjeere Ijeeft bc taoiftcn ooft ge»
maaftt om regen tc geben. taoiftcn jijn
gicteré."
„(Dieter^?" lijaagben bc ftinbcrcn.
„Refter/" jeibc babcr. „ïDaarboo? gcüniiftt
oujc tuinman ben gieter ï"
„(O/' seibe Bernhard, „bicu gcftjuiftt |)lj
om ben tuin nat te maften."
„Sa/" 3cibe Daatje, „taant al^ be gronb
500 b:oog i^/ ban taiilen be ïriocmcn niet
gjocien."'
„SCui^t/" 5cibe babcr. „.U^aar aï^ ban nu
bc taeibe .ïoo bjoog i^/ bat ï)ct gja? niet
gjocien tail/ taic sal ban bic gjootc taeibe
natmaften? €n al^ Ijct lanb 300 bo? i^/
bat bc ftooï cn bc taojtelcn cn Ijct ftorcn nict
gloeien taiiien/ taic sal ban al bat lanb öc^
gieten ?"
„ï^a!" riepen bc ftinbcrcn/ „baarboo: jijn
ban be taoiftcn."
„Refter/" scibe babcr. „^ic taoiftcn jijn
g:oote gietcré bol taater. Stl^ ban Ijct lanb