Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
gjoQtc inaifien baar ginb^ aan ben {jcnid
3Ö»!"
„ï^é ja!" 5cibß Daatje. „Il3aai'baaj 3011 bc
ï^ccrc al biß Itiaiftcn toclj gcmaaftt {jcfißcn?"
taoïftcn/" 3dbc üabciy „3ijn IjecI nut'
tig/ ïicbE Uhibcrcn! ^c jf^cci'ß Ijccft 5C
maaftt nnibat ïjij on^ ïicfljccft. ^c toaïHcn
3gn gcaotc gordijnen."
„a3a?btjncnt" riepen bc ïtinbcrcn bcrtaan^
bcrb.
„Refter/" 3Eibc üabcr. „JDaaroni boen toij
go?bijncn boa? bc glaicnJ"
„<é/" 3Eibc Daatje, „bat Uicct ift. bc
3on 30a ftcrft fcïjijnt/ ban ïatcn Uiy bc goj^
bgnen ncSr/ ombat gct anbcr^ tc Ijeet i^."
„luiét/" 3cibc liabcr. „€n aï^ nn bc 3on
300 ftcrft op Ijct ïanb fdjijnt/ ban ücginncn
bc ftoctjcé oy bc Vueibc öijna tc fmorcn ban
bc pitte, ^c fiooincn cn planten cn öiocnicn
Beginnen tc Ucrïcyycn. <èn Vuic 3aï ban ccn
gojbijn neerlaten boo? bic ïietic bieren cn
gctaasfcn
„(D!" riep Bernhaed, „bat 5ijn ban bc
taoiftcn."
„SPni^t/" 3cibc Uaber; „ban Iaat be ÏJcerc
bc taoïften fionien/ cn bic tjcftt ^ij ban al^
ccn gojbijn Uooj bc 3on."
^crltiijl liaber 300 niet bc ftinbcrcn fpjaft/
ïicgon !)ct tc regenen. Sij gingen in ccn