Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Vader rara een touw en bond Sabijntje
de handen op den rug. Sabijntje huilde
bitter en beloofde beterschap; maar vader
zeide: „Neen Sabijntje! Ik moet u straffen
voor uwe ongehoorzaamheid."
Zoo moest S a b ij n t j e dan den geheelen
dag met de handen op den rug en met dat
strooperige gezicht loopen. Wat was dat on-
pleizierig! Alle menschen, die in huis kwa-
men, moesten lachen, als zij Sabijntje za-
gen. En toen het avond was, zat haar gezicht
vol vliegen, die in de stroop waren blijven
hangen.
nbt lui
XX.
de wolkkn.
Bernhard en Daatje gingen CCll^ lllCt flUll'
ncn liabcr Uuinbcïcn. l^ct taa^ 50CI cn tua?m
Incbcr/ cn bc lucljt liia^ in bc licrtc bol
taaïftcn.
„2ic ccn^/ babcr r ricy Beknhakd , „tacific