Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
XXVIII.
sabijntje s.n'oep.
Zoo heette een meisje, dat in het geheele
dorp bekend was als eene groote snoepster.
Haar vader was kruidenier. Hij verkocht
rozijnen, vijgen, suiker en krenten. Daar-
van snoepte S a b ij n t j e zoo dikwijls als zij
maar kon. Zij had dan ook heel leelijke tan-
den. Vader had haar al dikwijls gestraft,
maar dat hielp niet. S a b ij n t j e ging altijd
stilletjes achter de toonbank , als er niemand
in den winkel was. Dan stak zij rozijnen of
vijgen in den zak , en dacht dan dat niemand
het gezien had. Was dat wel waar?
Op zekeren morgen sloop Sabijntje stil
in den kelder, om bij het stroopvat te komen.
Het was donker in den kelder. Zij tastte
met de handen rond om het stroopvat te vin-
den. Eindelijk vond zij het. Zij stak de vin-
gers in de stroop en likte die af. Maar daar
zij niet zien kon, besmeerde zij zich het ge-
heele gezicht met stroop.
Toen zij genoeg gesnoept had, sloop zij
weer uit den kelder. Maar vader stond aan
de deur op haar te passen. Daar kwam S a-
b ij n t j e voor den dag, het geheele gezicht
vol stroop.
„Ei zoo!" zei vader, „hebt ge weer stroop
gesnoept? Nu zult ge eens tot straf den gan-
schen dag met dat strooperige gezicht loopen."