Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
evenals dat van oom Maarten. Moeder kan ziek worden
en sterven. Dit alles kan gebeuren."
Vader glimlachte weder, en het hoofd schuddende zeide
hij: „Zoo de Heere wil, lieve Frans! zoo de Heere wil. Ge-
loof maar in den Heere Jezus en heb Hem lief. Al wat dit
jaar dan brengt, zal goed zijn. Zoo gij dan in de lente
sterft, zal ik u evenals Gerhard een zacht bedje spreiden
op bet kerkhof. Daar zal ik u dan neerleggen en zeggen:
„Rust zacht, lieve Fbans ! totdat de Heere Jezus u weêr
opwekt. Dit jaar, lieve jongen, gaat gauw voorbij. Dan
komen er nog meer jaren, maar die gaan ook gauw voorbij.
En deze geheele wereld gaat voorbij met al hare heerlijk-
heid, met al haar lief en leed. Maar wie in den Heere Jezus
gelooft, zal niet vergaan in eeowigheid. Want de Heere zal
hem opwekken ten uitersten dage. Wees dan maar recht
getroost, mijn jongen. De Heere zal het alles wel maken."
J^af. ook geschiedt^
Verschrikt maar niet!
Niets zal u deren^
7 Zij kwaad of goed^
H Zij zuur of zoet^
God zal H regeeren.
^t Zij overvloed^
Of tegenspoed
V wordt gegeven^
Wie Jrzus kent^
Vindt toch in H end
Een zalig leven.