Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Moeder zag Mietje ernstig aan en schudde het
hoofd.
„Neen Mietje," zeide moeder, „dat is niet braaf
van u."
„Niet?" vroeg Mietje. Zij sloeg de oogen neder.
„Mietje," zeide moeder, „dat doekje behoort u
niet toe. Alle kleêreti, die de kinderen hebben, zijn
van vader en moeder. Gij hadt mij eerst moeten
vragen of ik het wel hebben wilde."
„Maar Albert dan?" zeide Mietje.
„Albert," zeide moeder, „heeft niet van zijne
kleêren weggegeven, maJir van zijn boterham. Die
boterham hoorde Albert toe, dat doekje hoorde u
niet toe."
Mietje begon te weenen. Zij had gedacht dat
moeder haar prijzen zou, en nu kreeg zij eene be-
straffing. Zoo gaat het met kinderen, die meenen
dat zij braaf zijn en daarvoor willen geprezen
worden.
CJoc altijïr |)ct ^loebc, maar boe l](i tod) niet
(Dpïiat gij mxi anïtercu moröt geprcjcn.
Doe 't goebe itm\[ u be i)ecre £iet,
Die u ^oooeel liefbe eu gena l)eeft bcxvczcw.
XVIII.
het nieüwejaar.
Op Nieuwjaarsdag sprong Frans vroolijk door de kamer.
„Ei! zoo vroolijk?'* zeide zijn vader.
„Ja, lieve vader!'* zeide Frans. „Wat zal ik in dit jaar