Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
uwen bal niet willen leenen. Nu ^irijgt gy
ook mijn boek niet.''
ff Foei Piet!" zeide Hein, 'xlat staat u niet
mooi. Daar, Ki-aas! daar hebt ge mijn
boek.''
Toen de school uitging, zeide Piet tot
Hein: f>Jfaarom zijt gij zoo gek geweest
om aan Klaas uw boek te leenen?"
ffWel^' zeide Hein, ffvan morgen las vader
in den Bijbel, dat God niet met ons doet
naar onze zonden, maar dat Ilij ons de
zonden vergeeft om Jezus' wil. Vader las
ook: Ferdraagt elkander en vergeeft de
een den ander, zoo iemand eenige klacht
heeft; gelijkerwijs als Chuistus u vergeven
heeft, doet ook gij alzoo, Coloss. III : 13.
Als andren te$[en ii misdoen,
Vergeef liet hun van harte en spoedig;
Want Clod de lieer is Jegens u
Om JKZUS' wille ook lankmoedig.
Zoo ge andren geen vergeving biedt,
Vergeeft Ood ook uw zonden niet.