Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
XXVIII.
DE PACW EN DE N ACIITEGAAL.
©ß y^utta luaö mi ïjoagniocbiö bicc;
ïfij licy öaai-ljccn mct gjaotcn jluici-/
ftait 5ijn ftnart tjaag in öc Iitcljt/
€n yjaflibc mct 51411 jJ?nctjt gctmcljt/
■Cn fLi).:ccutiibc siclj öc laugen iiioc.
öici-cn ftoptcn öc oarcn toc.
€tn n.uijtcgaai / ïtcbaarb ban 3hl/
ï^icib tacn apecn^ siju licbjcn in.
ï^ij bacljt: „^t?aïxji öccft üc yanüi gebaan /
„^an bang iti üiccr niijn ïiebjcn aan.
„ïPant anbei- ^nift een rauVn geftjijöclj
„liaaït ift oy 't laatst toclj ban bc Inij^."
(Cacn sei be yanlu: „C> nacötcgaaï!
„IDat 5ijn Uta beeren gjauta en baal!
„llf>at 3ijt gij tadj een ïeeïijft bier!
„jlSaai: ift tjeït beuren! ftijft een^ Ijiei;!"
^ticlj 't nacljtegaattje sei geen taaojb.
ï)ij bacljt: „cDclj fnacbec! yjaat maar bao?t.'
Op secfiren tijb gclicui-bc 't bat
ftaniug sijn berjaarbag Ijab.
^ocn b,:acg papaatje ftappieftjauta
iDat men ben ftaniug geben sau.
„.rßij bunftt/ sei ba^/ „cen bcbcrftiaan
„iJan maaie piniiucn; bat taa^ fcljaan!"
„'25:aaf! sei ^^ pauta/ „bat binb ift recïit/
„Jiléaar acl)! iiiijn beeren sijii te flecljt.