Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
het gansche huis: Teunis! TEUNisImaar
hoorden niets. Nu werden zij ongerust en zon-
den de meid in het dorp, om Teunis te zoe-
ken. Maar niemand wist waar Teunis was.
Eindelijk kwam de buurman, en zeide dat
hij zoo erg hoorde roepen en huilen in den
tuin. Vader liep voort naar buiten. Daar
hoorde hij Teunis' stem.
„Waar zijt gij, Teunis?" riep vader.
„Hier vader, lieve vader!" riep Teunis.
„Waar?" riep de vader weder.
„Ach hier, in het kippenhok!" riep Teunis.
Nu liep vader gauw naar het kippenhok,
maakte het deurtje open, en och ja, daar
kroop Teunis voor den dag.
Wat lachten zijne broertjes en zusjes, toen
zij hem zagen, want o! hij zag er zoo uit.
Van zijn hoofd tot zijne voeten zat hij vol
veêren, alsof hij eene groote kip was.
Dat kwam nu alleen daarvan, dat hij zulk
een Teunis Talmkous was.
Frissche h'indren, vlug ter been,
Loopen als de wind daarheen.
Meppen hand en voet en knie.
Doen een boodschap, éen, twee, drie.
Zetten achter H werk wal drift.
Grijpen net zoo gauw naar 7 boek
Als naar pepernoot of koek.
He ! dut is zooals 'l behoort !
Zulke kinderen komen voort!