Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
regeltje had hij wel een halfuur werk. Daarom
moest hij ook altijd schoolblijven
Op zekeren schemeravond zeide moeder tegen
hem: „Teunis, ga eens gauw in het kip-
penhok en zie eens of er ook eieren zijn."
Sjok, sjok, daar slofte Teun is heen.
Toen hij aan het kippenhok kwam, speelde
hij eerst een heelen tijd met het grendeltje.
Daarna deed hij het deurtje open en ging in
het hok. Hier vond hij veel pleizier om de
kippen te plagen , die al rustig op haren stok
zaten. En ik weet niet wat hij al niet deed,
maar hij bleef wel een half uur in het kip-
penhok.
Toen Teun is niet weêrom kwam, dacht
moeder dat er geen eieren waren, en dat
Teun is was gaan spelen. Een poos later
kwam moeder voorbij het kippenhok en zag
het deurtje openstaan. Moeder dacht niefc dat
Teunis daar nog inzat, en zij kon het ook
niet zien, want het was een donker kippen-
hok. Zij deed het deurtje dicht en het gren-
deltje er op en ging weêr heen.
Teunis had niet gehoord dat het deurtje
dicht gedaan was. Straks wou hij er weêr uit,
maar o wee! daar was het deurtje dicht. Nu
zat Teunis opgesloten in het kippenhok. Hij
begon hardop te huilen en te kloppen. Maar
niemand hoorde het, want het kippenhok
was achter in den tuin.
Het werd donker, en vader en moeder wis-
ten niet waar Teunis bleef. Zij riepen door