Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
XXVIII.
teums talmkous.
Die Teunis Talmkous was een rechte
treuzelaar! Als gij hem zaagt staan talmen
en treuzelen, zoudt gij tureluursch worden.
Hij maakte nooit voort. Altijd had hij den
tijd. Hij dacht: kom ik er vandaag niet,
dan kom ik er morgen, 's Morgens duurde
het wel een uur, dat hij bezig was met zich
te wasschen en te kammen. Eerst nam hij
den handdoek in de hand. Dan keek bij een
kwartier lang het venster uit. Daarna doopte
hij den handdoek in het water. Dan legde bij
den natten handdoek neêr en begon eens te
geeuwen en te rekken. Als hij dat gedaan
had , nam hij den handdoek weêr op , en wiesch
zich de linkerwang. Dan keek hij in den
spiegel. Nu doopte hij den handdoek weêr in
het water. Dan kon hij een kwartier uur lang
in het water staan plassen en spelen, eer hij
zich de rechterwang wiesch. Kortom, het
was niet om aan te zien. Een vlugge jongen
had zich in dien tijd wel tienmaal kunnen
aankleeden. En of vader en moeder al riepen :
„Kom Teunis, maak wat voort! Haast u
wat!" — het hielp niemendal.
Zoo was hij in alles; een rechte Teunis
Talmkous. Als hij een schrift moest schrij-
ven , dan kwam er geen eind aan. Over een