Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
timmerman, die zaagde van die planken een
blad zoo groot als deze tafel. Den volgenden
dag nam hij eene schaaf, en maakte dat blad
glad. Weêr een dag later sloeg hij onder dat
blad vier pooten. En op die wijze is uit dat
kleine zaadje eindelijk deze tafel gekomen."
„Hé," zeide Willem, „dat heeft lang ge-
duurd!"
„Ziet gij," zeide de vader; „deze tafel is er
ook niet zoo op eenmaal gekomen. God heeft
het zoo ingericht, dat alles zijn tijd moet heb-
ben. Daarom kunt gij nu ook nog niet dade-
lijk schrijven. Maar als gij u nu maar vlijtig
oefent, dan zal de Heere wel maken dat gij
een goed schrijver wordt; evenals Hij uit dat
kleine zaadje deze groote tafel gemaakt heeft."
S£a,n^,zctam, vrcenf/en, aan. ^
zai ur^ett/ yccati /
ée ^ifauw en. ne^ /<? ^e//
^fi^aó ^ec/aart/ en ólct/c^
ofPer/é nte/ y.ver zoo 'é ^tAom'/.
J^üf/, om zey.en o^i. tci/j v/y./,
Aeefi
/e/'r/.