Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
„Moet gij daarom dan verdrietig worden ?"
vroeg vader. „Probeer het maar."
„Ik wou," zeide Willem, „dat ik al dade-
lijk goed schrijven kon."
„Ei ei," zeide vader, „dat geloof ik wel.
Maar dat is tegen den wil des Heeren; want
Hij wil dat alles langzaam en door oefening
komt. De tafel, waaraan gij schrijft, is er ook
niet op eenmaal gekomen, weet gij dat wel?"
Willem keek de tafel eens aan en lachte.
„Lieve vader!" zeide hij, „boe is deze
tafel er dan gekomen?"
„Dat zal ik u zeggen ," zeide vader. „Deze
tafel is eerst een klein zaadje geweest, niet
grooter dan een knikker. Dat zaadje is in de
aarde gelegd geworden, en toen het daar eenige
weken en maanden in gelegen had, kwam er
een klein takje uit den grond kijken. Dat
takje groeide op, totdat het zoo groot werd
als uw griftje. Een jaar later was het zoo groot
ais vaders pijp. Dat duurde nog een jaar,
toen was het zoo groot als gij zijt. Na tien
jaren was het een dun boompje, zoo hoog als
ons huis en zoo dik als vaders arm. Nog weêr
twintig of dertig, ja honderd jaren later, was
het een hooge, dikke boom. Toen kwam er
een man met eene bijl. Daarmede hakte hij
dien boom omver. Een of twee andere man-
nen namen eene zaag, en zaagden dien boom
tot dunne planken. Die planken werden in een
pakhuis gebracht. Daar stonden zij twee of drie
jaren om droog te worden. Toen kwam er een