Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
alle droomen waar z>jn. JFat had mij nu dut
hokkenwagentje geholpen, zoo die booze man mij
in den oven geworpen had /"
Toen Ka rel hij zijn vader kwam, vertelde hij
wat hij gedroomd had.
„Zie eens," zeide zijn vader, „wat is de Heere
goed over u, dal gij niet in den oven ligt te
branden, maar dat gij gezond zijt en geen gehrek
hebt. If^ees toch tevreden met hetgeen gij hebt,
en hegeer geene dingen, die gij niet hebben moogt.'"
„En ik," zei moeder, „heb van nacht ook
gedroomd."
„El! wat was dat?" vroeg Karel.
„Ik heb gedroomd" zei moeder, „dat de engel-
lies mij opnamen en mij in den hemd brachten
bij den Ileere Jezus."
„O, dat is een mooie droom,^^ zei „wat
is het jammer dat het maar een droom was."
„Ja maar" zeide vader, „dat is toch een droom,
die waar is; want moeder gelooft in Jezus, en
wie Jezus lief heeft, wordt door de engeltjes in
den hemel gedragen."
„Lieve Karel," zeide moeder, „heb Z^iv^ har-
telijk lief, dan krijgt gij eenmaal nog veel mooier
dingen, dan gij ooit gedroomd hebt. Dan komt
gij hij Jezus en de engeltjes in den hemel. En
dat is toch veel mooier dan het mooiste van de
wereld."