Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
hokken, die groote kromm,e horens op den kop
hadden. Be hoofdstellen waren van zilver en de
teugek van gouddraad. En hij reed dat het zoo
snorde over den weg. Bat was een pret!
Toen Karki, wakker werd, wreef hij zich de
oogen uit. En och heden! het was maar een
droom. Hij lag in zijn hed, en van het mooie
hokkemcagentje was niets te zien.
Karel wan den geheelen dag knorrig.
„ Wat scheelt er aan, Karel ?" vroeg zijn vader.
„Och vader .'" zeide Karkl, „waarom mag ik ook
niet zulk een mooi hokkenwagentje hehben, als
waarvan ik van nacht gedroomd heh /"
„Lieve jongen" zei vader, „de Heere vindt
het zeker niet goed dat gij zulk een mooi hokken-
wagentje hebt, anders zou Hij mij wel geld geven
om er een te koopen.''''
Nu hegon Kahel te weenen. Hij ging op een
stoel zitten pruilen.
„Foei," zeide zijn vader, „wat zij t gij ondank-
haar. Zie eens hoeveel de Heere u nog gegeven
heeft. Gij hebt imm.ers vader en moeder nog,
eten en drinken, en ook nog speelgoed."
Op een anderen nacht droomde Karel weder.
Daar kioam een booze man, die nam. hem bij de
haren en wierp hem in den brandenden oven.
Het zweet brak hem uit. Met schrik werd hij
wakker. Maar o! wat was hij blij, toen hij zag
dat het maar een droom was,
„Ei!" dacht hij, „wat is het toch goed, dat niet