Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Maat .vngen ljuu ïicbje tot alioub^ laat,
V01I cUcnlucl öeö&cii 3ij jjongcr noclj uaob —
Ijcineifdjc i^abcr/ die geeft ljun üraob.
ïeïïeu ftaan oy Ijct bc(ü jaa fcöaon/
€n fyjciöen bc ficrhjftfte y^acljt ten töou,
^elf^ Salomo in Sljuc Öt'L't'ÏÖftÖtiö
l^ccft ninmicr sao'n p?acöt ten toon gcfyjeib.
^n ccljtei:/ sij Ijeöüen geen tocrft gebaan —
^e Ijenielfcöc ï>aber/ die lUeebt 3c aan.
€11 fien ift niet meer ban be luoglen geteïbï
^n Den ift niet meer ban bc ütaenien Uan tbeib:
IDat sal ift ban lijagen in angét en noüb:
ï}je ftjjjg ift nu niojgen Ijet baaghjft^clj ftjaob:
i)oc ftjijg ift nu morgen nag ftlca'en er üij? —
t^c ÖLMneifcöc 13aber/ die 5ojgt booj niij.
XII
DE DROOMENDE KAREL.
Kaiïkl was de zoon van eenen bakker. Zijn
vader was niet rijk^ maar ook niet arm; hij
had zijn dagelyksch brood, Karkl had ook
wel wat speelgoed^ al was het dan ook niet
heel veeL Hij had een fol, een Lal^ een zak
met k^iikkerSy een rinktUioepel eri eenïge prenttn-
boekjes.
Op zekeren nacht droomde Kar el, dat hij in
een mooi bokkenwagent'^e rtcdy met vier groote