Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
zaide: „.Yeew, ik wil met zulke wilde jongens niet
spelen.**
Nu ging Hekman een achterstraatje om hij eene
vroutOy die koekjes verkocht. Hij nam. twee centen uit
den zak en kocht er koekjes voor. Die at hij stil-
letjes op. Hoeveel centen had Hekman nu nog in den
zak?
Toen PIerman thuis kwam, veegde hij eerst zijn
mond af, opdat w,oedc.r geen kruimeltjes zien zou. Toen
bracht hij de koffie hij moeder.
„Moeder!" zeide hij, „er waren ook wilde jongens
op straat, die riepen mij, opdat ik met hen spelen
zou. Maar ik heb gezegd: neen! ik wil m.ei zulke
wilde jongens niet spelen. Ben ik nu niet veel beter dan
die jongens, moeder ?"
„Neen,'* zei de moeder, „want gij zijt er grootsdt
op. En wilde kinderen zijn nog beter dan hoogmoedige
kinderen*^
„Maar," zeide moeder, „heeft de winkelier u geen geld
teruggegeven ?"
„Ja wel," zeide Herman. Toen tastte hij in zijn
zak en haalde er de drie centen uit, die hij nog had.
„Herman," zeide moeder, „hebt gij maar drie centen
teruggekregen ?"
„Ja moeder!" zei FIekman.
„Is dat wel waar?" vroeg moeder; „hebt gij niet vijf
centen teruggekregen?"
Moeder zag Herman strak in de oogen. Herman
sloeg de oogen neder en werd bloedrood.
„O gij leugenaar!" zeide moeder. „Ik zie het al,
dat gij mij voorliegt. Waar hebt gij die twee centen
gelaten?"
Herman begon hardop te huilen en bekende alles.
„Wel foei," zei moeder, „gij zijt een leugenaar,
icant gij hebt mij voorgelogen. Gij zijt een dief^ want
gij hebt twee centen gestolen. Gij zijt een snoeper.