Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
wierp zijn sabel weg, en ging met Johannes
mede. Want hij was bitter bedroefd over zich-
zelven, dat hij den Heere Jezüs verlaten had en
een roover geworden was.
Johannes bracht dea jongeling wéér in huis.
Nu had de jongeling den Heere weêr lief, en hij
is van toen af een godvreezend mensch gebleven.
Êa niet om inct slechtc lieden,
gun gegel.'idmjj i,^ renijn;
^oose laai moet gi] ontülieden,
Jlls (jij idU bi] Jezus djn.
gicadc sanren.'jjjraah uermedenl
^i) bcderp de goede geden.
X.
herman de huichelaak.
Herman liep eens op de straat. Hij moest voor
moeder een pond koffe halen. Moeder had hem een
stuk geld medegegeven, en toen hij in den winkel
kwam, gaf de kruidenier hem voor dit stuk geld een
pond koffie en vijf centen terug.
Herman nam de koffie in de hand, stak de vijf
centen in den zak en ging weêr heen.
In het naar huis gaan zag Herman eenige jongens,
die met elkander stoeiden en worstelden. Zij riepen
Herman, dat hij zou mededoen. Maar Herman