Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
dingen doen. Zij vloekeu en mislruiken den naam.
des lleeren. En de Heere zegt immers in zijn
Woord: Grij zult den naam des Heeren uwd
Gods niet ijdelijk gebruiken ; want de Heere
zal niet onschuldig houden die zijn naam
ijdelijk gebruikt."
„Ja maar^'' zei Kees, „als ik dan oppas dat
ik niet vloek, dan kan ik immers met die jongens
wel spelen
„Neen, lieve Kees," zei vader, „zoo goed
kunt gij niet oppassen, of gij begint ook al
gaar7ie te vloeken. Weet gij niet dat gij een
boos hart hebt, dat graag het kwade doet Eer gij
er om dacht, zoudt gij al beginnen met die jon-
gens mede te vloeken. Daarom moet gij zulke jon-
gens niet opzoeken. Kwaad gezelschap is nog erger
dan vergif.''''
„ De jongens schelden mij n'it voor lafaard,
omdat ik weggeloopen hen" zei Kees treurig.
„Goed zoo," zei vader, „laat hen u maar
uitschelden; vader heeft u daarom nog te l'iever,
omdat gij den Heere meer gehoorzaamd hebt dan
die vloekende jongens. Laat de jongens u maar
schelden, omdat gij het goede doet; de Heere zal
u zegenen. Kom, ga eens hier naast mij z'itten;
ik zal u eens eene mooie geschiedenis vertellen.
Daaruit zult gij z'ien hoe schadelijk kivaad ge-
zelschap is."
Nu was Kees in zijn sch'ik. Hij sprong op,
kreeg een stoel, en vader begon de volgende ver-
telling.