Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
De Heere verhoorde dit gebed. Gerrit werd weer
beier, nadat hij veertien dagen in bed gelegen had. Toen
dankte hij met vader den Heere, omdat de Heere hem
weêr beter gemaakt had.
Waf radei* af tv at tnaeÜet* sneit ^
JPat '»naeten, t^ooit
Want dooi* die onf/ehoot^maaitéheid
Mf^eft menigeen in pijn gemeten.
En God xiet alles wat geschiedt^
A.I tuien het ooif de menschen niet.
VI.
VERTROUW NIET OP CZELVEN.
Toe7i Geruit weêr heter was ^ zeide hij: ^^Vader!
nu zal ik nooit weêr ongehoorzaam wezen*^
zeide vader^ „ik zal eens zien^ of dat
waar is."
Die arme Gerrit I Hij wist niet wtlk een hoos hart
hij had,
Ben volgenden dag legde vader zijn horloge ') op
tafel, „Gerrit," zei de vader, „ik ga uit wandelen.
Kom vooral niet aan dat horloge"
„Neen, vader!" zei Gerrit, „Ik zal er wel af-
blijven"
Zoo ging vader dan de deur uit. Toen Gkrrit al-
leen was, zag hij nog eens naar het horloge; maar hij
dacht: „Ik zal wel oppassen dat ik er niet aankom"
Zoo ging Gerrit dan wat spelen in den tuin. Baar
kwam Piet, de zoon van den timmerman. Piet had
een horloge van zijn vader gekregen op zijn ver-
jaardag.
Piet haalde zijn horloge uit den zak. „Kijk
Spresk uit hor-loo-zje,