Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Ei, dat is pleizierig. Gerrit hield ook ved van kleu-
ren. Maar hij likte altijd het penseel af. Dat was
leelijk; want verf is dikwijls vergif.
Gerrits vader zeide: „Gerrit, gij moogt wei kleuren,
maar gij moet vooral het penseel niet aflikken.''
Maar Gerrit dacht: ,,Kom, dat zal zoo erg niet zijn.
Vader is ook zoo bang!"
Eens kleurde Gerrit weder een mooi prentje. Maar
0 weel daar kreeg hij op eenmaal buikpijn. Hij begon
hard te weenen.
Aanstonds kwam vader aanloopen. Toen vader Ger-
rit zag, zeide hij: ,,Gerrit, gij hebt zeker het penseel
weer afgelikt.'* Gerrit zeide niets, maar weende, want
hij had veel pijn.
Vader bracht Gerrit voort naar bed. De dokter werd
gehaald, en die gaf hem een drankje, zoodat hij moest
overgeven.
,,Och, vader!" riep Gerrit, »zal ik ook sterven?"
,,Lieve Gerrit," zeide vader, ,,zoudt gij dan niet
graag sterven?"
,,Neen, o neen!" riep Gerrit en weende bitter. ,,Tk
ben zoo bang voor sterven."
,,Ziet gij,'* zeide vader, „dat is omdat gij ongehoor-,
zaam geweest zijt. Ongehoorzame kinderen zijn altijd
hang voor sterven.''
Vader zeide: „Gerrit, ik zal met u bidden, dat God
om Jezus' wil u uwe ongehoorzaamheid vergeve, en u
weêr beter make."
Toen vouwde Gerrit de handen en vader bad met
hem.