Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
ging die man heen en nam vellen van schapen. Daar
deed hij de wol af en maakte die vellen glad, en
daarop kon de koning nu schrijven. Dat was nu
geen papier, zooals de koning van Egypte had,
maar het was papier van den koning van Pérgamus,
en daarom noemde men dit pergament of perkament.
Gij hebt zeker wel eens perkament gezien. De
meester of uw vader zal u anders wel eens een
stukje perkament geven. Zulke perkamenten had de
Apostel Paülus ook. Daarom schreef hij aan Timo-
THEüs: Ah gij tot mij komt, breng dan de hoeken en
■perkamenten mede (2 Tim. IV : 13). Het perkament
is ook veel duurder en kost veel geld.
Tegenwoordig maken de menschen het papier
uit oude lappen en vodden. Die worden, evenals
de papierplant van Egypte, tot een brij gekookt,
en dan op platen of ramen gesmeerd. Daarvan
is ook het papier van uw boekje gemaakt. Wat
is dat papier toch een nuttig ding. Daarop kan
men allerlei goede en schoone zaken schrijven.
Maar foei! er zijn ook kinderen, die er op morsen
en kladden en er leelijke dingen op schrijven Heeft
de Heere ons daartoe dat mooie papier gegeven?
Als vader of moeder een brief schrijven, dan
is er papier noodig. Gisteren moest Mietje een
pond kofiie en een ons suiker halen bij den winke-
lier. En waar deed die winkelier die koffie en suiker
in ? Bn de Bybel, waarvan is die gemaakt ? Waarop
staan al die woorden des Heeren gedrukt, die wij
lezen om wijs en zalig te worden?
Wij mogen den Heere wel danken, dat Hij ons
geleerd heeft papier te maken.
3k i)cb ctn bochjc oan papitr,
jDnar Iccs ik in met dccI pleister.