Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
IV.
het papier.
Het boekje, waaruit gij leest, is van papier.
Maar weet gij wel waar dat papier van gemaakt
wordt? Dat zal ik u eens verteilen.
Voor veel honderd jaren hadden de menschen
nog geen papier. Als zij dan schrijven wilden,
namen zij een griffel van ijzer. Daarmede schreven
zij op hout of steen. Dat was echter zeer lastig
en moeielijk. Nu was er een groot land, dat Egypte
heette. Kunt gij dat land op de kaart wel vin-
den? In dat land is eene rivier, dio de Nijl heet,
en in die rivier groeide eene plant, met groote,
breede bladeren. Deze plant heette papierplant. Do
menschen namen de bladeren van die plant, en
kookten die in een pot, totdat er een dikke brij
van kwam, net alsof het erwtensoep was. Deze
brij smeerden zij op groote, ijzeren platen of hou-
ten planken, en zetten dat in de zon. Als dan de
brij droog was, werd zij stijf en hard. Do men-
schen namen die stijve, harde brij van de platen
af, en zie dan was het papier, waarop zij met
inkt schrijven konden.
Alle menschen, die graag schreven, kochten nu
papier van den koning van Egypte. De koning
van Pérgamus doed dat ook, want hij hield veel
van lezen en schrijven. Op zekeren tijd werd de
koning van Egypte boos op den koning van Pér-
gamus, en nu zeide de koning van Egypte tot den
koning van Pérgamus: »Ik wil u geen papier meer
geven." Dat speet don koning van Pérgamus erg,
want nu kon hij niet meer schrijven. Maar toen zeide
een man uit 's konings dienaren: »Wacht, ik weet
wat! Ik zal den koning wel papier bezorgen." Toen