Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
het boekdrukkey,
1Fa6 üaan er toch veel letters in een hoek!
Kijk eens! Het geheele hoek is er vol van, van
voren naar achteren. Wie heeft al die letters in
dit boek geschreven?
Geschreven? Wel neen, dat is niet geschreven,
dat is gedrukt.
He! Hoe gaat dat drukken?
Bat zal ik u zeggen, vrienden ! Vroeger, heel,
heel lang geleden konden de menschen nog niet
drukken. Toen moesten zij alle boeken schrijven.
Maar de Heere heeft ons het drukken geleerd door
Laurens Koster. Beze man woonde ie Haar-
lem. Op zekeren dag ging hij met zijne kinder-
tjes wandelen. Baar kwam hij bij eenen boom.
„Vader!''' riep zijn kleine zoontje, „neem eens
een strikje hout van dien boom en snijd er eens
eene letter in.''' Laurens Koster nam zijn
mes uit den zak eu sneed een stukje hout uit den
boom. Op dit stukje hout sneed hij eene A.
Baarop gaf hij dat stukje hout aan zijn zoontje,
d'ie er recht blijde mee was. Toen zij nu voort-
wandelden, l'iet hel zoontje dat stukje hout in het
zand vallen. Hij raapte het spoedig op. „He,
vader!"' riep hij, „daar staat eene A in het
zand afgedrukt!'' Nu liet hij het houtje nog
eenige malen in het zand vallen, en zie, telkens
stond er eene A in het zand.
, Wel," zeide Laurens Koster, „dat isaard'ig."
En toen hij tJiu'is kwam, nam hij 26 houtjes.