Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
inct gcfiïciirtic plaatje^, ^aarnicbc tuaé Ijij
f(BCÏ öüjöe. .ïiaaat pij ijccb cc nicbc aï^ inct
al 5ijn anöccc ïiacficn. o^p jefieccn bag lag
|ct mooie pjcntcnöociijc in ccn öocft iiau öc
ftamcr. ^aac fttaani Mina/ bc fiat/ cn ücgou cc
nicbc tc fpcïcn. iücïbca ïagcn ai bc ülabcu cn
mooie jJjcntjc^ oüec ben liïocc. Gerrit fttaam
uit be fcöool tljui^. „5|c/" bacgt öij/ „nu taiï
ift ecn^ in mijn mooie fioeftje ïesen." iBaac
0 toec! toen öö in bc fianiec filuam / ïag öct
üocfi lierfcljcucb op ben gjonb/ cn bc fiat
fpeelbc met be üfabcn. „Jitoutc poc^I" riep
Gerrit cu ïicp naar bc fiat/ om Ijaar bc
fiïaben af te gjiffen. Jl^aar Mina floeg ccn
pootje uit en ficaöbc Gerrit oücr öc Ijanb/
bat er Ijct fiïocb uitliep.
^u ïtcgon Gerrit Ijarbop te taeencn. ^aar
fitnam Uabec en b^oeg luat Ijem fcljecïbe.
Gerrit bcrtcïbc Tjcm luat bc fiat gebaan Ijab.
„5|ct fpijt mij/" 5cibc bc liaber/ „maar
ijct 'i^ Uta eigen fcijuib. ï|abt gij nu uta
&oer{jc maar in ijct fia^tje gcliojgcn/ ban
Ijab Mina cr nict fiij fiunncn ïfomcn.
altijd moet gij netjes zijn
op uw prenten en uw boeken ;
houdt ze zuiver, schoon en rein,
werpt ze nimmer in de hoeken ;
pakt ze netjes bij elkaêr,
ziet, dan zijt gij altijd klaar.