Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Is het buiten nog zoo stoffeiig? Is il slill so dusty out of doors?
Dat heeft op het gevoel veel That is quite silky to the touch.
van zijde.
Hoe kunt gij zoo kinderachtig How can you be so childish?
zijn ?
Ik dacht niet, dat hij zoo I did- not think he was so
dwaas was. foolish.
Ik vind het bruin te roodachtig. / think this brown is too reddish.
Het helt te veel over tot het It has too much of a greenish
groene. cast.
Aanmerking C. Door achtervoeging van afleidingsuitgangen
worden van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naam-
woorden nieuwe woorden gevormd met verwante beteeke-
nis. (Zie de tabel over de voor- en achtervoegsels.)
Waar zijn uwe broeders? Where are your brothers?
Zij zijn gaan wandelen. They are gone out a walking.
Gaat gij morgen op de jacht? Will you go a shooting to-
morrow ?
Aanmerking Do Men gebruikt in bet Engelsch somtijds bet lid-
woord van eenheid a voor een tegenwoordig deelwoord
(—ing), waarvoor het echter veel beter is he.t voorzetsel
to en den infinitief te plaatsen.
Moeten deze waren weder ge- Must these goods be re-packed?
pakt (overgepakt) worden?
Hij trad de kamer weder binnen. Ue re-entered the room.
Dezelfde uitwerking werd we- The same effect was re-pro-
der voorlgebracht, duced.
Dezelfde wet werd tien jaar The same law was re-enacted
later ingevoerd. ten years after.
Aanmerking E. De herhaling eener handeling wordt bij ver-
scheidene werkwoorden aangeduid door voorvoeging van
de lettergreep re [rie met den klemtoon uitgesproken).
260.
Weel uwe zuster, dat, hetgeen zij gisteren aan de jonge
Fransche dame zeide, deze zeer beleedigd h'cft? — Zij weet
IV 5