Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
Nu en dan- ISow and then.
Van tijd tot tijd; zeer Every now and then.
d ik wij Is.
Gij moet tusschen beid« (van tijd You must took after the fire
tot tijd) naar het'vmir zien. every now and then.
! Upwards o/* (voor een telw.).
And upwards (na bet zelfst.
.^aamw. of bijv, naamw.).
Hij heeft me>er dan (over He'has gained upwards of
de) twe'e duizend gulden • two thousand florins by that
bij dien handel gewonnen. bargain., of tu^o thousand
: florins and upwards.
Zij is reeds meer dan twaalf She has been married up-
jaren getrouwd. wards of tivelve years,
De vijver is over de honderd The pond is upwards of a hun-
voet in omtrek. dred feet in circumference.
Hij moet nu over de vijftig jaar He must be fifty years and
oud zijn. upwards,
Ik sta reeds meer dan twee I have been standing here two
uur bier en wacht op mijn hours and upwards^ wai-
geld. ting for my money.
Hebt gij met den Heer L. O ver Have you spoken to (of seen)
deze zaak gesproken? Mr. Z. on this matter?
Zoowel ik als mijn broeder 7 a.? well as my brother have
hebben daarover met hem seen him [spoken to him)
gesproken. about it.
Zoowel als. As well as.
Aanmerking B. As well as mag niet gescheiden worden,
zooals zoowel als in het Nederlandsch; het staat na den
eersten nominatief of accusatief.
Ik zal zoowel deze als die / shall fake these as well as
nemen. those.
Hij kent zoowel hel Spaansch He knows Spanish as well as
als het Portugeesch. Portuguese.
Hebt gij u gesneden? Uwe das Have you cut yourself? Your
is geheel bebloed. neckcloth is quite bloody?