Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
Hoe komen wij aan die eer? Uow do we come by that honour?
Hoe komt het toch, dat hij How does he come to be asked?
uitgenoodigd wordt?
Wanneer zullen wij eens equi- When shall we be able lo keep
page kunnen houden? our carriage?
Dat zal wel nooit het geval That will never come to pass,
zyn, vrees ik. 1 am afraid.
Zich equipage aanschaf- To set up one's carriage.
en.
Hg heeft zich equipage aange- He has set up his carriage.
schaft.
Hij heeft zijne equipage afge- He has given up his carriage.
schaft.
Wie zou gedacht hebben, dat Who would have thought, that
dat ooit het geval zijn zou, would ever come to pass?
(of dat het ooit zoover zou
komen)?
Ja (vooral metnadrukbij zelfs). Nay,
Zelfs. Even.
Ja, hij had mij zelfs beloofd Nay, he had even promised
om te drie uur zelf hier me to be here himself at
te zijn. three o''clock.
Ja, als gij het mij zegt, moet Nay, if you tell me so, I
ik bet gelooven. must believe it.
Toen ik (hij, enz.) in Londen When (7 was, he &c.) in Lotu
was. don.
Als ik (hij, wij,enz.) op reis ben. When [I am &c.) travelling.
Toen hij nog in leven was. When (he &c. was) living.
Als zij gezond is. When {she &c. is) in health.
Teen mijn vader het vorige jaar My father, when in London
in Londen was, bezocht hij last year, visited (of went lo
hem verscheidene malen. see) him several timet.
Toen, en toen; dan, en When.
dan; bij welke gelegen-
heid, waarbij.