Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Zich beleedigd gevoelen, To take offence (at).
kwalijk nemen.
Weel nw vader, dat de wissel h your father awarc of ihe
op M. en Comp. niet be- biil on BI. & Có's not being
taald is? paidl
Ik zeide het hem dezen mor- i told him this morfing; but
gen; doch hoe vernaamt gij how did you becom,e aware
het? (of come to know) of it?
.Ja, dat mag ik u niet zeggen, l^ay, 1 am not permilted to
teil you.
Waarom liebl gij mij niet ge- Why did you not caution me
waarschuwd? (of give me a caution)?
Ik heb u meer dan eens ge- I did caution you^ more than
waarschuwd; ja, ik schreef once; nay,, when in B.^ l
u zelfs, toen ik le B. was, even wrote to you to be on
dat gij op uwe hoede moest your guard.
zijn.
Hoe kondet gij hun zooveel Hoiv did you come to credit
leenen? them to such an amount?
Iets te welen komen. To come to know (met of
zonder of).
Iets verkrijgen, komen To come by (a thing).
aan.
Aanmerking A. To come mei to voor een werkwoord en met
by voor een zelfst. naamw. beteekent komen aan.
Gebeuren, voorvallen. To come to pass.
Hoe komt hij er aan zoo iets
te vooronderstellen ?
Hoe koude hij zoo iels ver-
moeden?
Bow does he come to suppose
such a thing?
Als hij het vernemen mocht. If he should come to know
of it.
Hoe komt de man aan al dat How has that man corne by
geld? all that money?
Hij moet vijftig duizend gulden Ue is supposed to have inheri-
van eene lanle geërfd heb- ted fifty thousand fiorins of
ben. (of from) an aunt of his.