Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
358.
Een heer, die gewoon was (fo be accusfomed) regelmatig
beweging te paard te nemen (fo lake his retjalar exercise on
horseback), en wiens voornaamste (chief) drank (drink) ezelin-
nemelk (asses'milk) was, werd door een zieken vriend, wien
een dokter dagelijks pillen [pills) en drankjes (draughts) voor-
schreef [to administer R), gevraagd, hoe hij het aanlegde
[to contrive R ), allijd zoo gezond le blijven, en wie zijn dokter
was (what medecal man he employed). De andere antwoordde
hierop heel ernslig (gravely)-. »iMijn dokter is een paard en
mijn apotheker (apothecary) een ezel."
Zooals (as) het (in) de natuur van den gier [kite) ligt [to be)
kleine vogels te verslinden [to devour R ), zoo ligt het (in) de
natuur van sommige (some) zielen (minds) over kleine lieden
den dwingeland te spelen [to tyranise), daar dit het middel
[the means) is, zich voor hun overdreven kruipen [extreme
servility) en gewillige vernedering [condescension) voor (lo)
hunne meerderen, schadeloos te stellen [to recompense R.);
want men kan niet anders verwachten (nothing can be more
reasonable) dan dat slaven [slaves) en vleiers van alien, (die)
onder hen (staan), dezelfde belasting (taxes) eischen, welke zij
zeiven aan allen betalen, die boven hen zijn.
De overleden dokter Abernethy veroorloofde zijnen patienten
nooit (would never) veel te spreken. Hij kon er niet in
slagen [to succeed R. in) eene babbelachtige [loquacious) dame
tot zwijgen te brengen [to silence R.), tot hij op het volgende
middel [expedient) kwam (to hit). »Laat mij uwe tong zien,
Mevrouw." De dame deed het (to comply R.). »Zoo, houd
ze nu daar, tot ik uitgesproken heb [have done talking)."'
Verstandige lieden [wise men) worden door het verstand
onderwezen [to teach); lieden met minder (less) verstand
door de ervaring; de onwetendsten door de noodzakelijkheid
(necessity) en de dieren (beasts) door de natuur. De Fransche
generaal Cherin geleidde (to conduct R.) eens een detachement
{detachment) door een zeer moeilijken hollen weg (deßle).
Hij maande (to exhort R.) zijne soldaten aan om de vermoeie
nissen [the fatigues) van den marsch (march) geduldig te
verdragen [to endure R.). »(lij hebt goed spreken [it is ea.sy
for you to talk)'' zeide een der soldaten, (die) naast hem