Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Wanneer onder gebruikt wordt in de beleekenis van
vermengd met, er bij, dan moet men bet door among of
amongst en in eenige gevallen door lo vertalen.
Er waren drie gouden munlen There were three gold coins (of
onder. ^ gold pieces) among them.
Zijn er geene groolere bij of Are there no larger ones among
onder? these (of lhem)l
Ik zag u onder de menigte. / saw you among the crowd.
Scbenk er wat water bij. Pour some water among [jA to) it.
Herinneren, iemand iets— To remind R. a person of
something.
Gij moest bet bem berinneren. You ought to remind him of it.
Waarom herinnerdel gij mij Why did you not remind me?
(lat niet?
Herinneren (door iets ber- T o put in mind.,to remind.
innerd worden).
Dat doet mij aan eene anekdote That puts me in mind of an
denken, die ik voor eenigen anecdote I heard sometime
lijd hoorde. ago.
Als ik dien man zie, denk Seeing that man, always put.H
ik altijd aan den ouden me in mind of the old French-
Fransebman. man.
Misseni feilen, niet tref- To miss R.
fen, ontbreken.
Ik moet hem niet ontmoet / must have missed him.
(gemist) hebben.
Er ontbreken (ik mis) twee / am missing two books in
boeken in mijn bibliotheek, mij library.
Er ontbrak een zilveren vork; There is a silver fork missing;
waar kan die gebleven zijn? what can have become of it?
Wij zullen u zeer missen. We shall miss you very much
Gij hebt eene bladzijde over- You have missed a page.
geslagen.
Ik voelde in mijn zak en misle / felt in my pocket and missed
mijn horloge. my watch.
Hij is weg (men weet niel, He is 7nissi7n^.
waar bij is).