Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Ieder dezer woorden liei'ft betrekking op de ruimte. Below
staal tegenover above; het beleekent ook verder naar bo
neden, lager dan, van geringere waarde» stand,
aanzien; het drukt echter niel zoo bepaald eene loodrechte
betrekking in de ruimte uil, dat een voorwerp on(b'r een
ander ol' bierdoor bedekt is; dit geschiedt in tegenstelling met
over of upon door under, beneath en underneath. Under,
below en beneath worden ook figuurlijk gebruikt, gelijk onder
on beneden in het Nederlandseh.
Hij beschouwt hel beneden zijne Ue considers it beneath him
waardigheid. (of below him).
Ik bond dal voor le gering / consider this beneath (of
om er mijne aandacht aan below) my notice.
le schenken.
J)e zon is beneden den horizon. The sun is below the horizon
Dal was ver beneden mijne That was far below my ex
verwachting, pectdtion.
Hij heefl bet mij beneden den He sold it me below (ook under)
inkoopsprijs verkocht» cost-price.
Wie zou onder zulk eene ver- Who would wish to live under
drukking wenschen te leven.' (of beneath) such opprcs
sion.
Onder de gloeiende stralen der Beneath the scorching rays
zon. of the sun.
Onder eene zoo zachte regee- Beneath such a mild govern-
ring. ment.
Er is niets nieuws onder de zon. There is nothing new under
the sun.
Hij heeft een bruine viek onder lie has a brown spot below
bet linker oog. {beneath of under) his
left eye.
Onder deze omstandigheden. Under these circumstajices.
Hoeveel lieden had bij onder How mariy men had he under
zijn bevel? his command?
Onder.de regeering van George Under the reign of George
don Derde. the Third.
Under kan silijd voor beneath staan, dal eene meer uitge-
lezen uitdrukking is.