Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
De provinciën, waarover hij The provinces over which he
regeerde. ruled.
Voorbij, uit. Over.
Is de kerk uit? Is church over?
Wanneer de schouwburg uit is. When the play is over.
Nu is alles voorbij. Now, all is over.
Geheel door. All over.
Ik ben de geheele stad door- I have been all over the town.
geweest.
Zij spreken er van door de They talk of (of about) it all
geheele stad. over the town.
Dat lompe mensch heeft den The awkward fellow has spil-
wijn over bet geheele tafel- led the wine all over my
laken gegoten. tablecloth.
Daarenboven, behalve.
Over and above.
nog bovendien. Into the bargain.
Uij betaalde mij mijne kosten He paid me twenty florins over
en gaf mij nog twintig gul- and above my eccpences.
den bovendien.
Behalve dat ik hem het afschrift Over and above giving him
gaf, liet ik hem den brief a copy, I showed him the
zelven zien. letter itself.
Zie omhoog (naar boven)! Nu Look up! now the bird is just
is de vogel juist boven ons. above, of over our heads.
Omhoog, in de hoogte. Up.
Iloud de hand in de hoogte. Hold up your hand.
Het groeide recht omhoog. It grew straight up.
Het boek lag onder de tafel. The book lay under, beneath
of underneath the table.
De doos staat onder mijn bed. The box stands under, beneath
of underneath my bed.
De boot was beneden de brug The boat was fastened below
(stoomafwaarts) vastgemaakt. the bridge.
Onder, beneden. Under, beneath, under-
neath, below.