Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
flij hield de hand over hel He held his hand over his face.
gezichl.
Leg er een doek over. Lay a cloth over it.
Hij heefl een plank over de He has nailed a board over
opening gespijkerd. the aperture.
2) De schilderij hangl hoven The picture hangs above of over
de sofa. the sofa.
Hij heefl een li I teeken hoven He has a scar above of over
het rechter oog. _ the right eye.
Zet uw naam hier boven den Write, o\, pul your 7iame above
mijnen. of, over mine.
3) Het is boven de dertig voet It is above Ihirly feel high.
hoog.
Hij heeft over de honderd gul- He has lost above a hundred
den verloren. florins.
Hoeveel knapen zijn er in uwe Haw many boys are above you
klasse boven u? in your class.
Hij woont boven ons. He lives above us.
De zon was juist boven den The sun had just appeared
horizon verschenen. above the horizon.
De Montblanc is 14,500 voet Montblanc is 14,300 /ee< a6oi>e
boven de zee. the [level of the) sea.
Hij is boven hen allen in rang. He is above them all in rank.
Over; er over heen. Over (met of zonder aanraking
der oppervlakte).
Hij ging over naar de andere He went over to the other side.
zijde.
Kom over tol mij. Come over to me.
Hij wierp iels over den muur. He threw something over the
wall.
Ik sprong over de sloot. 1 jumped over the ditch.
Het paard sprong o v er de heg. The horse leaped over the hedge.
Ik heb hem voor mijne mee- 1 have won him over to my
ning gewonnen. opinion.
Over (in macht, bevel. Over.
opzicht, enz.)
Hij had het bevel over twee- He had the command over two
honderd man. hundred men.