Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Hoe zijt gij over de rivier ge- How did you get across the
komen? river?
Wij zwommen er over. We swam across (of over),
Gingt gij over de brug? Did you go across (of over) the
bridge ?
Ik riep hem over de straat / called, to him across the street
(been) loe.
Snijd bet dwars door. Cut it across.
Dwars door, over (been). A cross.
Maak een kruis, waar gij blijft, Make a cross where you leave
ophoudt. off.
Ga eeos even hier over (op de Just go (of walk) across (of
andere kant van de straat) just cross over) to Mr. L. and
naar Mijnheer L en zeg hem, ask him to send me the book.
dat hij mij bet boek zendt.
Wanneer zal uw broeder in When does your brother expect
Italië aankomen? to reach Italy?
Ik vrees, dat het nog eenigen I am afraid it will be some
tijd zal duren, want men time yet^ for there is no
kan nu niet over de Alpen er os sing the Alps just now.
reizen.
Dwars overgaan, rei- To cross R.
zen, enz.
Verdrietig, knorrig. Cross (gemeenzaam); ill-tem-
pered.
Ik ben reeds driemaal over de / have crossed the Atlantic
Atlantische zee gevaren. three times.
Over de rivier gaan, To cross the river.
varen.
Doorhalen, doorschrap- To cross R. of cross out.
pen.
Ongelukkig in de liefde zijn. To be crossed in love.
Iemand dwaisbuomen, kwel- To cross a person (regeert den
len. accusatiff).
Herinner baar er morgen och- Remind her to-morrow wor
tend aan, dat zij iets over ning to put something ovei