Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
hem niet wegzenden, zoo ik niet van plan was op reis te
gaan, en zéér waarschijnlijk voor een langen tijd. — Gij hebt
toch (l hope) niets aan uw vader gezegd (van de zaak),
waarover wij gisteren spraken? — Geen (not a) woord; gij
behoeft niet te vreezen, dat ik het hem zeggen zal, daar het
hem slechts leed kan doen het te hooren. — Nu, moeten wij
dan werkelgk scheiden? — Ja, zeker; ik hoop echter, niet
voor langen tijd. Vaarwel, en dat gij ons gedurende uwe
afwezigheid [though absent) niet geheel moogt vergeten! —
Gave God, dat ik er zeker van ware overal zulk eene [such a)
vriendelijke ontvangst [reception) te vinden [to n^eet with), als
gij mij in uw gastvrij huis verleend hebt [to ^rant). ■— Kan
ik u met iets dienen [to be of any service)! — Gij zijt zeer
goed; ik geloof, dat de Heer M. mij heden drie gulden te
weinig gezonden heeft; zoudt gij de goedheid willen hebben
[to be so obliging) het hem morgen te zeggen, en (hem) tevens
te vragen, hoe hij den Parijschen wissel berekend heeft [to
calculate R.). — Als het u aan geld mocht ontbreken schrijf
mij dan. — Er zijn misschien brieven voor mij onder die,
welke uw bediende juist gebracht heeft. — Ik heb ze reeds
nagezien (lo look); er zijn er geene onder.
ZEVEN EN ZESTIGSTE SIXTY-SEVENTH
LES. LESSON.
There is nothing more difficult than to lay down any
fixed and certain rules ' for happiness, or, indeed, to judge
with any precision ^ of the happiness of others from the
knowledge of external ' circumstances. There is sometimes
a little speck" of black in the brightestand gayest
colors of fortune, which contaminates ' and deadens ' the
whole. On the contrary, when all without looks dark and
dismal^, there is often a secret day of light within the
mind, which turns everything to real joy and gladness.
i regels, 2 nauwkeurigheid, juistheid. 3 uiterlijk. 4 vlekje.
5 helder, schitterend, glanzend. 6 levendig. 7 aansteken.
8 dooden, dof, mat maken. 9 treurig.