Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Geven, vergunnen, loe- To grant R,
staan, verleenen, be-
wijzen.
Bewijs mij dezen dienst. Grant me this favor.
De Hemel scbenke u vele geluk- Heaven grant you many happy
kige jaren! years!
Ik wensch u geluk! I wish you success! Success to
you!
Ik wensch u gezondheid en Health and prosperity to you!
voorspoed!
Ach, indien wij nog maar eene Oh, for another bottle of wine!
flesch wijn hadden!
Och, als we nog maar acht Oh, f or another weeWs weather
dagen zulk weer hadden! like this!
Aanmerking D. De tijdsbepalingen staan in het Engelsch dik-
wijls in den genitief met als: in eene week, in een
jaar, enz , in a week's time, in a years time. Een
zwaar dagwerk, a hard day's labor of work; bet is
eene wandeling van een paar goede uren, it is a
good two hour*s walk,
De stralen der zon. The suns rays.
Voor bet welzijn van het land. For the country's yood.
O, als ik zoo'n mooien hoed Oh, for such a pretty bonnet!
had!
NB. For (als ik toch had, als wij toch hadden) is
eene verkorting van how I do wish of long for, hoe ver-
lang ik naar —.
Op mijn woord ik heb nooit Upon my word, I never saw
een mooieren gezien. a prettier.
Geeft gij mij uw woord van Will you give me your word
eer, dat gij hel niemand of honor, that you will tell
zult zeggen? nobody?-
Op mijn eer! ik zeg hel aan Upon my honor, I will not
niemand. tell anybody.
Hij verzekerde mij bij zijne eer, He assured me upon his ho-
dat hel waar was. nor, it was true.