Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
honderd gulden; dan behoef ƒ am short of, to-day, then
ik u niet lastig te vallen. / need nol trouble you.
Misschien; kan zijn. May be.
Ik wenschte, dat mijn vader / wish my father were here.
hier ware.
Misschien komt hij vandaag. May be, he comes to-day.
Aanmerking May be wordt dikwijls in de plaats van per-
haps, misschien, gebruikt; het is slechts eene verkorting
van it may be thai, en staat aan het begin ol in het mid-
den van den zin.
Ik kom misschien (wellicht) 1 shall, may be, not come back
eerst morgen terug. (of not return) till to-morrow.
Pat gij een gelukkigen overtocht May you have a safe passage
moogt hebbenen heel spoedig and return soon!
moogt terugkeeren!
Dat wij zeer dikwijls zulke May we very often spend such
gelukkige avonden te zamen happy evenings together!
mogen doorbrengen !
Moge het ons nooit aan een May we never want a friend.
vriend ontbreken noch aan nor a bottle to give him !
eene flesch (wijn) om hem (Toast.)
te geven!
De toast. The toast, ook sentiment.
Moge dit het slechtste uur van May this be the worst hour of
ons leven zijn! our lives!
Mogen de vleugelen der vriend- May the wings of friendship
schap nooit eene veer ver- never lose a feather!
liezen!
Gave God, dat Willem bij ons Would to God, William were
was! with us!
Gave God, dat hij ons eene Would to God, he brought us
goede tijding bracht. good news!
Overmorgen komt hij. The day after to-morrow he
will be here.
Gave God, dat het waar ware! God grant, it may be so!
Wilde God! Would to God!
God geve — ! vepleene —! God grant —!