Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
7 f.
Achter eenige woorden wordt ar gevoegd, als: liar, leu-
genaar, va\lolie; beygar, bedelaar, lo heg. De werk-
woorden, die op y uilgaan, veranderen dezen klinker in ier.
Een pelterijenverkooper. A furrier,vm fur, pelterij.
Een lederbereider, leerlooier. A currier, » to cinvy, looien.
Een voerman. A carrier, » tocarry,dragen,
brengen.
JJB. Wanneer er duidelijk zal worden aangetoond, dat men
lezeressen bedoelt, plaatst men voor readers het woord
female: mijne lezeressen, my female readers. .
De redenaar, de spreker. The speaker.
Zij houdt niet op met pralen. She is an everlasting talker.
Wie was uwe danseres?
Met wien hebt gij gedanst?
Who was your partner?
Had you a gi
The partner.
Hadt gij een goeden danser? Had you a good partnerl
De mededanser, mededanseres.
De aide, medespeler in hel kaart-
spel, maat.
Gij zult een slechten maat aan' l am afraid you will have a
mij hebben, vrees ik. poor partner.
De deelgenoot, compagnon. The partner.
Hebt gij hel uw compagnon Have you mentioned it to your
medegedeeld? partner?
Ja wel, maar hij wil voor dien l have, but he will nol part
prijs de waren niet afstaan. with the goods at that price.
Het le voren gemelde, gezegde. The before mentioned of before
said.
Het boven gemelde, gezegde, The above mentioned of said.
Hel is niet waard er over te H is nol worth mentioning.
spreken.
Zeg (meld) er niels van aan Uo not menlion anything of (of
uwe moeder. about) it to your mother.
Het heeft niets te beleekenen. Do nol menlion it.
Het maakl niels uil. It matters not (maar niet it
makes nothing).
Het is hetzelfde, of gij vandaag l/« is all the same
schrijft of morgen. \ It is all one lö-morrow.