Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
of by the world. We ought, therefore, fo be slow and
cautious in contracting intimacy; but when a virtuous friend-
ship is once established, we must ever consider it as a sacred
engagement. ' (Blair.)

i gemoed. 2 neiging, verlangen. 3 vertrouwelijkheid. 4 tijd,
leeftijd, de ouderdom. 5 sluiten. 6 volgend. 7 gloeien.
8 teederheid. 9 verbindtenis. 10 koeler. 11. tegenwerken,
verhinderen, berispen. 12. omzichtigheid. 13. voorgewend,
gewaand. 14 verbindtenis. 15 toevallig, grillig, van een
luim afhangende; 16 neiging. 17 gesloten. 18 opgelost,
ontbonden. 19 lichtgeloovig. 20 zwakheid (van geest).
21 vermijden. 22 opdat niet. 25 overladen. 24 schande.
25 ingeprent.
Is de geschiedenis van Karei den Is the history of Charles V (of
Vijfde onder de boeken, die the Fifth) among the books
gij voor uw zoon gekocht hebt? you have bought for your son'!
Ja, ook het leven van Frederik Yes, also the Life of Frederic
den Groote. the Great,
Aanmerking A. De ranggetallen staan achter de namen der
vorsten. Evenzoo is het met de bijvoeglijke naamwoorden.
die bij de namen van vorsten gevoegd worden om hen door
eene kenmerkende eigenschap le onderscheiden van vorsten,
die denzelfden naam dragen.
Karei de Stoute. Charles the Bold.
Filips de Schoone. Fhilip the Fair.
Willem de Zwijger. William the Silent.
Hendrik Vlll. Henry V-UI of the Eighth.
Filips II. Fhilip 11 of the Second.
Eduard 111. Edward 111 of the Third.
Leest uw zoon veel? Does you son read much?
Hij leest zeer veel; ik kan Ue is a great reader; I can
hem niet van de boeken never gel him away from
afkrijgen. his books.
Wilt gij eene partij whist me- Will you join us (of take a
despelen? hand) at a rubber of whist'!
Ik dank u, ik speel niet (nooit). 1 am obliged Id you; I am no
player of / never play.