Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
als zij hel bej^rip van een gelieel geven; wanneer echler de
door het werkwoord aangeduide handeling op ieder indivi-
du of ding afzonderlijk betrekking heeft, moet het werk-
woord in het meervoud staan.
NB. Wanneer het verzamelwoord eene vereeniging van perso-
nen aanduidt, moet het daarop betrekking hebbend voor-
naamwoord altijd in hel meervoud slaan.
Hij sprak de vergadering aan lie addressed the jneeling and
en overtuigde haar (de ver- convinced iheni of ihe ne*
gadering) van de noodzake- cessihj.,..
lijkheid....
De commissie verkoos hem tot The committee elected him
haar voorziuer. Iheir president.
De commissie gal'hein volmacht The commiltee gave kim lull
om in haar naam te handelen, powers to act in their name.
Handelen, doen, te werk To act R.
gaan.
Gij handeldet volmaakt goed. You acted (ook did) perfectly
right.
Imp. P. past.
Handelen; handel drij- To deal^ dealt^ dealt {in -)•
ven (in -).
Hij handelt in zijden stofFen. He deals in silks.
Waarin drijven zij handel? IFhat do they deal in?
Handelen; zak^n doen To deal {with a per€on).
(met iemand).
Wij hebben met dit huis veel IVe have dealt largely ivith
zaken gedaan. this house,
H, , . . \ To deal .
andelen jegens iemand, rp^ ^^^ ^ ^ person.
Hoe kondet gij zoo jegens hem flow could you act of deal by
handelen? him in such a manner'l
Hij heeft als een vader jegens He lias acted by me like a
mij gehandeld, father.