Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Hel was zeer onvriendelijk van
haar, dat zij mij hel patroon
niel wilde leenen.
Hel temperament.
Het karakter.
De gemoedsgesteldheid.
Van een knorrig karakter, van
een knorrigen aard.
Van een vriendelijk karakter.
Hij heeft zulk een knorrigen
aard, dal het niel met hem
uit te houden is.
Van een altijd gelijken aard.
Een man, die altijd in dezelfde
gemoedsgesteldheid is.
Aanmerking Et Van vele zelfstandige naamwoorden vormt men
bijvoeglijke naamwoorden door achtervoeging van erf, of als
zij op e uilgaan door achtervoeging van eene d. Gaat hel
zelfstandig naamwoord op een enkelen medeklinker uit, die
vooraf gegaan wordt door een onvolkomen klinker, zoo wordt
deze eindmedeklinker verdubbeld. Vele dezer bijvoeglijke
naamwoorden kunnen niel anders dan door eene omschrij-
ving in hel Nederlandseh vertaald worden. Het achter-
voegsel ig komt in kracht van beteekenis meestal met ed
overeen.
It was very ill-natured of her
not to lend me the pattern.
The temper.
Ill-tempered.
Good-tempered (superlatief best-
tempered).
He is so ill-tempered, there is
no bearing with him.
An even temper.
An even-tempered man.
Het hart; goedhartig, hard van
hart.
De ellende, de nood.
Ellendig, in ellende in nood.
Het hoofd; dik van hoofd, dom.
Met gekruld haar, gekruld.
Hel haar; langharig, roodharig.
De gelaatstrekken; leelijk, van
) regelmatige gelaatstrekken,
sterke trekken.
Het been, langbeenig, kort-
beenig.
The heart; good of hard-hmrt-
ed.
Distress.
Distressed.
The head; thick-headed.
Surly-headed.
The hair; long-haired, red-
haired.
The features; ill-featured, well-
featured, hard-featured.
The leg;
legged.
long-legged, short-