Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Wij meisjes bleven te huis, maar IVe yirls stayed al home but
mijne broeders gingen naar my brothers went to Mr. U's,
Mijnheer B., die tegenover who lives opjmsite (of over
ons woont, the icay).
Woont Mijnheer K. hier? Does Mr. K. lire here?
Neen, hij woont hierover. No, he lives opposite '(of over
the way).
Tegenover, aan de andere Opposite.
kant van de straat, hier- Over the way.
over.
Ik ga slechts even hierover en lamonlyjustyoimj over the way,
kom dadelijk weder terug. and shall return presently.
Wie zat tegenover u (tegen u Who sat opposite you (of op-
over)'} posile to you)?
Tegenover; tegen — over. Opposite (met of zonder to).
Het is verbazend. wal voor It is surprising (of wonderful)
tegenovergestelde karakters what opposite dispositions the-
deze beide kinderen hebben. se two children have.
Zyne meening staat lijnrecht His opinion is diametrically
tegenover de uwe. opposite to yours.
Hij ging in eene tegenoverge- He went into an opposite di-
stelde richting. reclion.
^rpgenovergesteld. Opposite.
Zich verzeilen. To oppose R. (regeert den
accusatief).
Tegenoverstellen. To oppose R. [to of against).
Hij verzett'e zich tegen de uit- He opposed the execution of the
voering van het plan. plan.
Hij stelde zijn gevoelen n^et He did nol oppose his opinions
fegen het hare over. to hers.
De aard, de gemoedsgesteldheid, The disposition; nature.
de aanleg, het karakter.
Zij is zeer goedaardig. She is very good-natured.
Goedaardig, vriendelijk. Good-naturedkind.
Kwaadaardig, onvriendelijk. Ill-natured-, unkind.