Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Kan hij dat gezegd hebben? Can he hare said that (oi: so)'?
Ik heb het gehoord. I am told so.
Indien hij hel mij zeide, of:
Zeide hij het mij.
If he said so to me, of:
üid he say sojo me.
Als zij werkelijk zoo over mijl// she reaUy Ihinks so of me,
denkt, of: j of:
Denkt zij werkelijk zoo over mij. ( Doef she reaHy thinti so of me
Aa.mierking C. In eenige gevallen kan do of did het voegwoord
if, indien vervangen.
Als zijn vader hem dat zasl// , • r j r
j gj^ "j// his falher saic him do tl, ol:
Zag zijn'vad;r, dat hij dal deed. '''
Wilt gij het eerste of hel tweede Wilt you have (of do you want)
deel, of beide? the first or the second volume,
or both?
Neen, alleen het tweede, het No, only the second, the first
eerste heb ik (al) gelezen. l have read.
Baar geld heb ik niets; als gij Ready money [of cash) lhave
een wissel kunt gebruiken, none; if you can do with
dien kunt gij krijgen. a bill, that you may have.
Aanmerking D. Het voorwerp wordt somtijds voor den noini
nalief geplaatst om het bijzonder te doen uitkomen.
Neen, dit zal. hij zeker niet No, this that) l am sure,
willen nemen. he will nol take.
Schoon is zij niet, maar zeer Handsome she is nol, bul i>ery
bekwaam. dever.
Wat hebt gij met het overige What have youdone, ivith the
geld gedaan? remainder of the money'i
Ik gaf het aan Willem, die Igave it lo William, who went
met de overige jongens naar inlo the country with the rest
het land ging. of the boys.
Het overige, het overigej TAe remainder jmei of voor
gedeelte. j ) een zelfst.
De overigen. [The rest 1 naamw.
Wal deedt gij hel overige van What did you do the remainder
den middag? {oUhe rest) of Ihe afternoon?