Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
«Ja" zeide mijne moeder »zij i>Yes^\ said my mother, »she
zou lieni dat zeggen." would telt him
Aanmerking B* Op den regel, dat de nominatief vóór het
werkwoord moet slaan, zijn eenige uitzonderingen De
nominatief staat achter hél werkwoord :
1®. hij zeggen, to say; antwoorden, to answer; den
ken, to think; uilroepen, to cry, to exclaim; antwoor-
den, to reply, io retort, to rejoin, to return; er hij voegen,
lo add; voortgaan (in de-) voortvaren, voortzetten
(de rede), io continue, to pursue, to proceed, en dergelijke
werkwoorden, v^anneer een gedeelte van hel gezegde, of een
deel der rede voorafgaat, als: »Neen", riep hij uit, »dal
zal ik bepaald nooit toegeven''. »iVo'', cried he., »/
um sure never to (of 1 never shall) agree to that \ »Zoodra
ik bet geld ontvang", voegde hij er bij, »a^ soon as l
receive the money \ added he, enz.
na de bijwoorden, die bij een intransitief werkwoord
slaan, als: hier (daar) komt mijn zoon! here, there comes
my son! daar slaat ons huis, there, yonder stands our
house; onmiddellijk daarop kwam zijn vriend aan,
immediately after, arrived his friend; daarin zit (ligt) de
geheele moeilijkheid, herein lies the whole difficully;
daar is mijn hoed, there is my hal.
NB. De voornaamwoorden moeten echter vóór hel werkwoord
slaan, b. v.: daar is hij, zij, hel, there he, she, it is;
bier ligt bel, here it lies,
Na nor, noch, ook, niet, en neither, noch moet altijd
een hulpwerkwoord slaan.
0°. wanneer hij to have en to be het voegwoord if weg-
gelaten wordt, als: indien hij hel gezegd had, (1/ he
had) had he said so; indien mijn zoon hel genomen
had, {if fiiy son had) had my son taken it; als zij belee-
digd ware, {if she were) ivere she offended; als gij spaar,
zaam waart, {if you were) were you economical^ em.
Zie 31 les.