Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Uecft Willem deze fout ge- Has WiUiain made Ihal mis-
maakt? ' lake?
Willem zeker niet. Nol fFilliam I am sure,
Zoudt gij dat kunnen doen? Could you do such a Ihing.'
Neen, voor alles in de wereld iVo; not for all the world.
niet.
Mag ik deze twee boeken me- May I take these tu-o books
denemen? {with me)?
Beide niet; het tweede deel l\ot both; the second volume
heb ik nog niet gelezen. I have not read yët,
Aakmerkwg A. Not, niet, moet altijd voor het woord staan,
dat er door ontkend wordt.
Gelooft gij, dat het vandaag Do you think it ivill rain to.-
zal regenen? day?
Vandaag niet; het waj^it te Not to-day; it is too windy
sterk. (of the wind is too hiyh)'.
Nu, zal ik de handschoenen If'ell; am l to have the gloves?
hebben? of IFill you let me have the
gloves ?
Voor dien prijs niet. Nol at that price.
Zooveel geef ik stellig niet. / am sure, l shall not givv
so mueh.
Komt uw broeder? IFill your brother comel
Hij komt zeker. IIe is sure lo come.
l am sure, my sisters will
Mijne zusters zullen het u zeker
zeer gaarne leénen.
lend it you with pleasure.
My sisters are sure lo tend
it you tvilh pleasure.
Wacht een weinig; (mijn) va- IFait a little, my father is
der is zeker in een paar sure to be here in a minute
minuten hier. or two.
Zal uw schoonbroeder zeker tFill your brother-in-law be
met mij gaan? sure to go with me?
Toen ik heii» gisteren namiddag When I saw him yesterday
sprak, beloofde hij het mij afternoon he promised it me
vast. faithfully,
a Laat hem maar te drie uur »Only let him be ready at
gereed zijn", zeide hij; dan three" said he and I shall
haal ik hem af." call for him."