Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
vGreal wits ' have short memories^'' is a proverb,
and as such has undouhleclltj some foitndalion ^ in nature.
The case seems to be, that men of genius ' forget things of
common concern unimportant fads ® and circumstances
which make no slight impression ón every day ® minds. But
sure, it will be found that all wit depends ® on memory;
X. e. '" on recollection ' ' of passages ' ' either to illustrate ' '
or contrast '» with any present occasion. It is probably the
fate of a common understanding, to forget the very ' ' things
which the man of wit remembers. But an oblivion '' of
those things which almost every one remembers, renders ' '
his case the more remarkable and thus explains '' the
(Shenstone.)
i versland, geest, man van geest. 2 geheugen. 3 grond.
4 geest, genie. S gewicht, belang, 6 feit. 7 omstandigheid.
Saiiedaagsch, gewoon. 9 aankomen op, afhangen van. 10 (het
Latijnsche id est, dat is) namelijk. 11 herinnering. 12 plaat-
sen, passages. 13 verklaren, ophelderen. 14 togen elkander
overstellen. 15 juist de. 16 het vergeten. 17 maken. 18 ver-
klaren. 19 geheim, raadsel.
Was het gezelschap talrijk? Was the company numerous?
Het geheele gezelschap danste, The whole company were danc
toen ik de zaal binnentrad. ing, when 1 entered the
saloon.
De geheele stad was in bewe- The whole town was in com-
ging (beroering). motion.
De geheele stad spreekt ervan. The whole town speak of il.
De commissie (het comité) ver- The committee meet once a
gadert eens in de maand, en month, and then they decide
dan beslist zij (het), welke which of the accounts are
van de rekeningen betaald to be paid. ^
moeten worden.
Gaat uwe familie dezen zomer Do your family go into the
naar het land? country this summer'!
Neen, zij blijfl in de stad. No, they remain in town.
Aanmerking A. De verzamelwoorden (collectiva) eischen
het werkwoord en het voornaamwoord in het enkelvoud,